BIST105.520%0.15
USD6.8535%0.15
EURO7,6017%0.38
ALTIN379,24%0.75
Akit HaberYazarlarProf. Dr. Ömer Özyılmazİslami Yürüyüş Açısından Siyasal Partilerin Yeri ve Önemi -I-

İslami Yürüyüş Açısından Siyasal Partilerin Yeri ve Önemi -I-

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz

23 Ekim 2019 16:07

İslami Yürüyüş, İslam’ı bir bütün olarak ele alma, öğrenme, yaşama, O’nun öğrenilmesi, yaşanması, yayılması ve bu bütünlüğü ile hayatın her alanında etkin olabilmesi için, büyüyen ve gelişen bir şekilde organize bir çalışma içine girmektir. Buna eş olarak, emperyalizmin her çeşidinin, İslam dışı anlayış, yaklaşım ve yaşayış biçimlerinin, birey ve toplumlardan kaynaklanan bütün olumsuzlukların en aza indirilmesi için de bütün gücüyle çalışmaktır. Ayrıca İslami Yürüyüş, insanın yaratılış gayesinden birisi olan, bulunduğu ülkesinden başlayarak dünyayı imar etmek, her yönden oraları yaşanabilir bir dünya haline getirmek için de durmadan koşmaktır. Bir bütün halinde bu yaklaşıma biz, İslam’a bütünsel yaklaşım diyoruz. Buna aynı zamanda İslamcılık ta diyoruz. İslami Yürüyüş ya da İslamcılık, aslında İslam’a bütünsel olarak yaklaşmak demektir. İslami Yürüyüş ya da İslamcılık’ın dışındaki diğer yaklaşımlar yani cemaat tipi olanlar, İslam’ın bir bölümünü ya da belli bölümlerini kendilerine seçer ve bütün çalışmalarını o yöne kanalize ederler. Bu yaklaşım, İslam’ın içinde olmakla beraber eksiktir.

İnsanlık tarihi boyunca, aralıksız olarak devam etmiş olan bu yürüyüş, kıyamete kadar da sürecektir. Bu yürüyüş, binlerce yıl Peygamberlerin önderliğinde, inanmış, organize topluluklarca yapılmıştır. Hz. Muhammed Mustafa (sas) ile bu dönem kapanmıştır. Sonra asırlarca Müslümanların devletlerinin eliyle gerçekleştirilmiştir ki, Osmanlı Devletiyle de bu dönem şimdilik tamamlanmıştır. Son bir buçuk asırdan beri de İslamcı organizasyonlar tarafından sürdürülmektedir. Her dönemde, bu yürüyüşün yararlandığı toplumsal modeller vardır. Dünyadaki İslamcı organizasyonlar da, 1960’lı yıllardan itibaren geliştirilen ve bugün için bazı sorunları yaşanan ‘Türkiye Modeli’ni esas alarak, siyasal parti organizasyonu altında çalışmaya yönelmişlerdir. Bu model, teorisi ve pratiğiyle ilgili olarak, bazı zorluk ve sıkıntılarına rağmen, hem ülkemizde, hem de uygulandığı İslam ülkelerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Bu yönüyle hem teorik düzlemde, hem de uygulamada geliştirilmeğe muhtaç bir modeldir. Ancak bugün için alternatifi de henüz üretilmemiştir.

Günümüz dünyasında, siyasal parti modelinin güç, etkinlik ve itibarı, bizdeki anlayış ve uygulamalardan çok daha üst düzeydedir. Giderek daha da gelişmektedir. Bugün, yapılanması ve işlevleri incelenmiş, anlaşılmış; inancımız tarihimiz ve kültürümüzden alınan verilerle de geliştirilmiş ve belli sorunlarından arındırılmış bir siyasal parti modeliyle, hem Davamız, hem de Ülkemiz adına, çok iyi çalışmalar ve hizmetler rahatlıkla yapılabilir. Bunun için de siyasal partilerin işlevleri üzerinde durulmalı, kültürümüzle daha da geliştirilmeli, sorunları çözümlenmeli ve onlara işlerlik kazandırılmalıdır. Biz bu yazı dizimizde siyasal partilerin işlevleri hakkında özet bilgi vereceğiz ve onların, Davamız ve Ülkemiz açısından ne kadar önemli, değerli ve yararlı olduklarını analiz etmeğe çalışacağız. Çünkü siyasal partilerin işlevlerini incelediğimizde, onları işler getirmekle hem Ülkemize, hem de İslami Yürüyüş’e katkısı açısından konu daha da iyi anlaşılacaktır. Bu çerçevede:

Yarın bu konuya devam edelim.

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz

Akit TV köşe yazarı